Ministerie van Buitenlandse Zaken komt met social media Atlas

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een zogeheten Social Media Atlas ontwikkeld. Op deze atlas zijn alle accounts van de Nederlandse diplomatieke posten per land te zien. Zoals het Ministerie zelf zegt zijn mensen overal ter wereld connected en willen ze graag meepraten en denken. Dit platform moet dit gemakkelijk maken.

Buitenlandse Zaken is wereldwijd online vertegenwoordigd met meer dan 275 accounts op Twitter, Facebook en LinkedIn. Ook honderden individuele medewerkers van het ministerie zijn, in Nederland en op de Nederlandse ambassades, actief op social media. Al deze accounts zijn nu terug te vinden op de Social Media Atlas.

BuZa

Wie wil weten of de ambassade in Japan een Facebook heeft, wat de consul-generaal in Vancouver twittert en welke LinkedIn-groepen de ambassade in Australië heeft, kan dat vanaf vandaag in een oogopslag zien.

Alle belangrijke accounts in één overzicht
De website van BuZa is vormgegeven als een wereldkaart waarop je kunt zien welke social-media accounts onder de verantwoordelijkheid vallen van het ministerie, zoals accounts van ambassades, consulaten-generaal, directies, projectgroepen, ambassadeurs, consuls-generaal en de politieke en ambtelijke top. Van deze accounts wordt een volledig overzicht nagestreefd. Daarnaast zijn ook persoonlijke accounts opgenomen van medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken die actief zijn op social media. Dit alles moet er voor zorgen dat de communicatielijnen wagenwijd open staan en iedereen de dialoog aan kan gaan, een nieuwe manier van communiceren.

Moderne diplomatie
Moderne diplomatie vraagt om een andere manier van communiceren, om betrokkenheid, om dialoog, om direct contact. Mensen zijn overal ter wereld connected, willen graag meepraten en meedenken, zijn zelfredzaam en mondig. Sociale media worden steeds vaker gangbare platforms voor beleidsbepaling en publieksdiplomatie in het buitenland. Met sociale media laten ambassades, directies en medewerkers van Buitenlandse Zaken zien waar Nederland voor staat en wat zij voor Nederland in het buitenland doen. Door aanwezig te zijn op Twitter, Facebook, blogs en andere platforms kan iedereen eenvoudig in contact treden met ambassades en medewerkers van Buitenlandse Zaken. Met deze website ziet u waar ter wereld Nederland online is vertegenwoordigd“- Aldus BuZa.

* Blog geschreven voor Dutchcowgirls

Leave a Reply

Your email address will not be published.